Minikart

Mulighet til å drive lokal Green Racing avdeling

Vi søker lokale Green Racing avdelinger!

Dette jobber vi fortsatt med frem mot sesongstart 2021. Vi ser for oss at lokale avdelinger skal åpne i påsken, og avslutte i utgangen av september. Dette kan være mulig for eksistrende bilklubber som har et egnet område å kjøre på, men det er et krav at det kan avholdes ukentlige treningsdager.

Det er deres ansvar å legge opp til at det er "godkjente aktivitetsledere" som arrangerer treningene. Vi lager en mal sammen med NBF før sesongen 2021.

På disse dagene skal alle som har kjøpt egen MINIKART kunne delta, samt at det er mulig å leie deres kart (inntekter går til den lokale klubben). Det er da et naturlig krav for å drive lokal Green Racing avdeling må man kjøpe minimum 2 stk MINIKART til fullpris (9.990,-). Disse kartene skal være grønne, og klubben forplikter seg til og ha diverse reklameprodukter fra MINIKART, E-CROSS og Green Racing prosjektet.

Dere vil få mye profilering via vår felles Facebook side Green Racing.

Dette kan være smart mot lokale politikkere, næringslivet og synliggjøre seg som en klubb som jobber mot barn og ungdom. Dessuten er elektrisk utstyr, og med minimalt med lyd noe enhver nabo til deres lokale motorsport anlegg kan leve med langt oftere (flere bruksdager av anlegget).

Green Racing øker rekruttering og bilsport interessen lokalt.

PS: Hvis du ikke har en bilklubb i ryggen, men en egnet plass med mulighet for mange barn å kjøre i fremtiden kan vi bistå med formaliteter og støtte prosjektet gjennom Green Racing Klubb. Men vi krever langsiktig innsats og avtaler på områder i minimum 3 år.

TILBAKE TIL INFO FORHANDLER